nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse nurse
nursenurse
  nurse nurse  
 
 
 
 
 

nurse คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุ 15 ปี ขึ้นไป
- เพศหญิงหรือชาย
- ความรู้ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือวิกลจริต

nurse หลักฐานการรับสมัคร

- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาใบรับรองการศึกษา 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาหรือหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

nurse สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

nurse โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล

55/3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10320

โทรศัพท์: (02) 693 0737
โทรสาร: (02) 275 5295
โทรศัพท์มือถือ: 087 930 0039
อีเมล์: panyarakschool@hotmail.com

   
 
  nurse การจ่ายค่าลงทะเบียน
nurse
nurse
 
 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ
ชื่อบัญชี โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล
เลขที่บัญชี 138-4-38370-7
nurse
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล
เลขที่บัญชี 091-0-06114-9
nurse
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล
เลขที่บัญชี 151-1-44223-3
nurse
ธนาคารกสิกรไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
ชื่อบัญชี โรงเรียนปัญญารักษ์การบริบาล
เลขที่บัญชี 089-2-53700-5
nurse
 
 
nurse
nurse
  *แฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่ (02) 275-5295 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 55/3 ถนนสุทธิสาร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
nurse
 
 
nurse